sa

Kronoloogia

1988

23. juuli

asutatakse Eesti Kristlik-Demokraatlik Erkond (EKDE), esimees Aivar Kala.

20. august

asutatakse Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP), esimees Lagle Parek.

1989

07. mai

asutatakse Eesti Maaliit (EML), algselt poliitilise liikumisena, kaasesimehed Arvi Kalkamaa, Olev Saveli, Villu Müüripeal.

27. september

asutatakse Eesti Rojalistlik Partei (ERP), esimees Kalle Kulbok.

1990

02. märts

asutatakse Eesti Ettevõtjate Erakond (EEE), esimees Tiit Made (Tekkis Eesti Kooperatiivide ja Eraettevõtjate Assotsiatsioonide Liidu initsiatiivil)

25. märts

asutatakse iseseisev Eestimaa Kommunistlik Partei (EKP), esimees Vaino Väljas

07. aprill

asutataskse Eesti Maa-Keskerakond (EMKE), esimees Ivar Raig

08. aprill

EDTE, ESDIP ja VSDPE liitumisel moodustatakse Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei (ESDP), esimeheks valitakse Marju Lauristin

10. september

registreeritakse Eesti Ettevõtjate Erakond (EEE)

27. september

asutatakse Eesti Rojalistlik Partei (ERP), esimees Kalle Kulbok

15. oktoober

registreeritakse Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei (ESDP)

19. detsember

registreeritakse Eestimaa Kommunistlik Partei (EKP)

1991

01. märts

EML muudetakse oma II maapaeval erakonnaks.

28. juuni

registreeritakse Vabariiklaste Koonderakond (W)

12. oktoober

asutatakse Eesti Rahva-Keskerakond (KE), esimees Edgar Savisaar

26. oktoober

asutatakse Õogusvastaselt Represseeritute Rahvuslik Erakond (ÕRRE), esimees Elmut Laane

07. detsember

asutatakse Eesti Demokraatlik Õigusliit (EDÕL), esimees Harri Kärtner

08. detsember

asutatakse Eesti Koonderakond (KE), esimees Jaak Tamm

09. detsember

liituvad Eesti Roheline Partei (ERP) ja Eesti Roheline Erakond (ERE), moodustatakse Erakond Eesti Rohelised (ER), esimees Jüri Liim

1992

01.01.1992

Koonderakonna esimeheks valitakse Peeter Lorents

01.01.1992

EPPE esimeheks saab Raoul Üksvärava (kuupäev pole õige!!!)

07. jaanuar

registreeritakse Õigusvastaselt Represseeritute Rahvuslik Erakond (ÕRRE)

29. jaanuar

registreeritakse Eesti Demokraatlik Liit (EDL), esimees Miina Hint

24. august

registreeritakse Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP)

21. oktoober

registreeritakse Põllumeeste Kogu (PK)

28. november

EKP nimetatakse ümber Eesti Demokraatlikuks Tööparteiks (EDTP), esimees Vaino Väljas

1993

01.01.1993

Koonderakonna esimeheks valitakse Riivo Sinijärv

01.01.1993

Koonderakonna esimeheks valitakse Tiit Vähi

20. jaanuar

registreeritakse Eesti Liberaal-Demokraatlik Partei (ELDP)

04. märts

registreeritakse Eesti Koonderakond (KE)

09. märts

registreeritakse Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) nimemuutus Eesti Demokraatlikuks Tööparteiks (EDTP)

17. aprill

Eesti Rahva-Keskerakond nimetatakse ümber Eesti Keskerakonnaks (K)

22. aprill

registreeritakse Rahvuslik Koonderakond Isamaa (I)

04. mai

registreeritakse Õigusvastaselt Represseeritute Rahvusliku Erakonna (ÕRRE) nimemuutus Eesti Rahvuslikuks Erakonnaks (ERE)

29. august

asutatakse Tuleviku Eesti Erakond (TEE), esimees Jaanus Raidal

13. september

ERSP'st lahkulöönud asutavad Eesti Rahvusliku Eduerakonna (EREE), esimees Ants Erm

20. september

asutatakse Tuleviku Eesti Erakond (TEE), esimees Jaanus Raidal

1994

19. märts

ERSP'st lahkulöönud asutavad Eesti Rahvuslaste Keskliidu (ERKL), esimees Tiit Madisson

24. aprill

asutataske Erakond Eesti Kodu (EK), esimees Kalju Põldvere

10. juuni

EDÕL muudab nime Eesti Pensionäride ja Perede Liiduks (EPPL)

10. september

asutatakse Metsaerakond (ME), esimees Vell-Taivo Teks

28. september

registreeritakse Eesti Rahvuslik Eduerakond (EREE)

29. september

asutatakse Eesti Maarahva Erakond (EME), esimees Arnold Rüütel

01. oktoober

asutatakse Vene Erakond Eestis (VEE), esimees Sergei Kuznetov

08. oktoober

asutatakse Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (EÜRP), esimees Viktor Andrejev

10. oktoober

registreeritakse Eesti Rahvuslaste Keskliit (ERKL)

25. oktoober

asutatakse Õiguliku Tasakaalu Erakond (ÕTE), esimees Peeter Teder

03. november

registreeritakse Eesti Maarahva Erakond (EME)

registreeritakse Metsaerakond (M)

registreeritakse Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond (VKRE)

05. november

asutatakse Eesti Talurahva Erakond (ETRE), esimees Jaan-Hans Kuks

12. november

EMKE esimeheks valitakse Vambo Kaal

12. november

asutatakse Eesti Rahva Jäägerpartei (ERJP), esimees Asso Kommer

17. november

asutatakse Lõuna-Eesti Kodanike Erakond (LEKE), esimees Elmut Laane

19. november

asutatakse Põhja-Eesti Kodanike Partei (PEKP), esimees Karli Eskusson

29. november

asutatakse Eesti Sinine Erakond (ESE), esimees Neeme Kuningas

19. detsember

registreeritakse Eesti Rahva Jäägerpartei (ERJP)

registreeritakse Eesti Sinine Erakond (ESE)

registreeritakse Eesti Talurahva Erakond (ETRE)

registreeritakse Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (EÜRP)

registreeritakse Erakond Eesti Kodu (EK)

registreeritakse Lõuna-Eesti Kodanike Erakond (LEKE)

registreeritakse Põhja-Eesti Kodanike Partei (PEKP)

registreeritakse Vene Erakond Eestis (VEE)

registreeritakse Õigusliku Tasakaalu Erakond (ÕTE)

21. detsember

Eesti Ettevõtjate Erakond (EEE) liitub Eesti Keskerakonnaga (K)

21. detsember

EEE liitub Keskerakonnaga

1995

01.01.1995

ESDP esimeheks valitakse Eiki Nestor (kuupäev pole õige!!!)

16. jaanuar

Erakonna Eesti Rohelised esimehes saab Jüri Martin (samas tomub ka erakonna lõhenemine ühes eesotsas endine esimees Jüri Liim kes pooldab parempoolset rahvulikku poliitikat, teises eesotsas uus esimees Jüri Martin, kes pooldab valimisliitu Rojalistlikku Parteiga

31. märts

EPPE esimeheks saab Mai Treial

01. juuni

EDTP esimeheks saab Hillar Eller

9. oktoober

registreeritakse Eesti Reformierakond (RE)

10. oktoober

Keskerakonna esimehe kohusetäitjaks saab Siiri Oviir

11. oktoober

registreeritakse Eesti Keskerakond (K)

registreeritakse Eesti Maaliit (EML)

registreeritakse Eesti Pensionäride ja Perede Liit (EPPL)

registreeritakse Tuleviku Eesti Erakond (TEE)

01. november

registreeritakse Eesti Maa-Keskerakond (EMKE)

21. oktoober

Keskerakonna esimeheks saab Andra Veidemann

02. detsember

Rahvusliku Koonderakonna Isamaa ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ühinemisel moodustatakse Erakond Isamaaliit (IL), esimeheks saab Toivo Jürgenson

18. detsember

registreeritakse Erakond Eesti Rohelised (ER)


1996

03. märts

VEE esimeheks saab Eduard Sedašev

09. märts

VEE'ga liitub Vene Rahvapartei (VRP), uueks esimeheks saab Nikolai Maspanov

22. märts

registreeritakse Erakond Isamaaliit (IL)

30. märts

Keskerakonna esimeheks saab Edgar Savisaar

28. aprill

ESDP ja EMKE ühinemisel moodustatakse Erakond Mõõdukad (M), esimees Andres Tarand

25. mai

Keskerakonnast lahkulöönutest moodustatakse Arengupartei (AP), esimees Andra Veidemann (kiinitatakse põhikiri)

03. juuni

registreeritakse Erakond Mõõdukad (M)

05. juuli

registreeritakse Eesti Rojalistlik Partei (ERP)

16. november

kinnitatakse ETRE põhikiri

30. november

EDTP esimeheks saab Tiit Toomsalu

1997

01.01.1997

ÕTE ühineb järk-järgult Keskerakonnaga

01.01.1997

Koonderakonna esimeheks valitakse Mart Siimann

01.01.1997

Õiguliku Tasakaalu Erakond (ÕTE) liitub Eesti Keskerakonnaga (K)

19. aprill

kinnitatakse EML'i põhikiri

18. juuni

registreeritakse Arengupartei (AP)

04. september

EPPL muudab nime Eesti Pensionäride ja Perede Erakonnaks (EPPE)

01. november

kinnitatakse Koonderakonna põhikiri

22. november

Arengupartei põhikirja muutmine

22. november

kinnitatakse EPPE uus põhikiri

06. detsember

Isamaaliidu põhikiri kinnitatud

17. detsember

EDTP nimetatakse ümber Eesti Sotsiaaldemokraatlikuks Tööparteiks (ESDTP), esimees Tiit Toomsalu

1998

01.01.1998

Eesti Rojalistlik Partei (ERP) liitub Eesti Keskerakonnaga (K)

29. jaanuar

registeeritakse Eesti Demokraatlik Tööpartei (EDTP) nimemuutus Eesti Sotsiaaldemokraatlikuks Tööparteiks (ESDTP)

28. märts

kinnitatakse ESE põhikiri

05. aprill

ETRE'ga ühineb Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond (VKRE), uueks nimeks saan Rahvaerakond (R), esimeheks valitakse Toomas Hendrik Ilves

05. aprill

muudetakse ETRE/R põhikirja

06. aprill

registreeritakse Erakond Parempoolsed (P)

06. mai

registreeritakse Vene Ühtsuspartei (VÜP)

21. mai

Erakond Eesti Rohelised (ER) liitub Eesti Keskerakonnaga (K)

28. mai

registreeritakse Eesti Pensionäride ja Perede Liidu (EPPL) nimemuutus Eesti Pensionäride ja Perede Erakonnaks (EPPE)

11. juuni

registreeritakse Eesti Talurahva Erakonna (ETRE) nimemuutus Rahvaerakonnaks (R)

24. oktoober

Isamaaliidu esimeheks valitakse Mart Laar

28. oktoober

registreeritakse ESE

02. detsember

asutatakse Eesti Kristlik Rahvapartei (EKRP), esimees Aldo Vinkel

17. detsember

registreeritakse Eesti Kristlik Rahvapartei (EKRP)

21. detsember

TEE esimeheks saab Olavi Tutt

1999

09. veebruar

Arengupartei (AP) esimeheks valitakse Hardo Aasmäe

26. veebruar

kustutatakse Metsaerakond registrist, kuna tegevus lõpetati liikmete otsusel

28. veebruar

Rahvaerakond ja Mõõdukad sõlmivad ühinemislepingu

02. mai

Koonderakonna esimeheks valitakse Andrus Öövel

08. mai

VEE esimeheks saab Oleg Sidelnikov

30. mai

Rahvaerakond kiidab heaks ühinemise Erakonnaga Mõõdukad.

05. juuni

VEE esimeheks saab Nikolai Maspanov

25. juuni

EML otsustab liituda Eestimaa Rahvaliiduga (sõlmitakse ühinemisleping)

20. september

muudetakse Koonderakonna põhikirja

26.. september

EML kinnitatab heaks ühinemislepingu ERL'iga

12. oktoober

registeeritakse Eesti Maarahva Erakonna (EME) nimemuutus Eestimaa Rahvaliiduks (ERL)

12. oktoober

asutatakse Vabariiklik Partei (VP), esimees Kristjan-Olari Leping

18. oktoober

EME muudab nime Eestimaa Rahvaliiduks (ERL), esimees Arnold Rüütel

29. oktoober

Rahvaerkonna ühinemine Mõõdukatega saab teoks, Rahvaerakond kustutatakse registrist

23. november

EPPE sõlmbib Rahvaliiduga (ERL) ühinemislepingu

27. november

Mõõdukate ja Rahvaerakonna ühinemisel moodustatakse Rahvaerakond Mõõdukad (M), esimees Andres Tarand

27. november

EPPE kongress kiidab heaks ühinemise Rahvaliiduga (ERL)

27. november

Rahvaerakond ühineb Mõõdukatega (M), uueks nimeks saab Rahvaerakond Mõõdukad (M), esimees Andres Tarand

28. november

Isamaaliidu põhikirja muutus

30. november

registreeritakse Tulevikue Eesti Erakonna (TEE) nimemuutus Eesti Iseseisvusparteiks (EIP)

14. detsember

LEKE tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

PEKP tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

ÕTE tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

Eesti Demokraatliku Liidu tegevus sundlõpetatakse, pole 1000 liiget

14. detsember

Erakonna Eesti Kodu tegevus sundlõpetatakse, pole 1000 liiget

14. detsember

ÕRRE tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

EREE tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

ERJP tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

ERKL tegevus sundlõpetatakse

14. detsember

ERP tegevus sundlõpetatakse (suures osas endisi liikmeid on ühinenud Keskerakonnaga)

2000

23. märts

registreeritakse Erakonna Mõõdukad (M) nimemuutus Rahvaerakonnaks Mõõdukad (M)

15. aprill

Koonderakonna esimeheks valitakse Märt Kubo

15. aprill

muudetakse Koonderakonna põhikirja

05. juuni

EPPE ühinemine Rahvaliiduga saab teoks, EPPE kustutatakse registrist

07. juuni

EML'i ühinemine ERL'iga saab teaoks, EML kustutatakse registrist

10. juuni

EML ja EPPE liituvad ERL'iga uueks esimeheks saab Villu Reiljan

18. juuni

asutatakse Vene Balti Erakond Eestis (VBEE)

01. august

Koonderakonnast lahkuvad Ülo Nugis ja tema toetajad, liituvad mõne ajapärats Arenguparteiga

14. oktoober

toimub EDP ja AP liitumine, uueks nimeks pidi saama Demokraatlik Partei (DP), lõplik ühinemine jääb aga ära ja erakonnad lähevad uue nime pärats tülli. Mõlemad soovivad Demokraatliku Partei nime omale

14. oktoober

ESE põhikirja muudatus (muudetakse nime??)

27. detsember

registreeritakse Vene Balti Erakond Eestis (VBEE)


2001

01. veebruar

registreeritakse Eesti Sinise Erakonna (ESE) nimemuutus Demokraatideks - Eesti Demokraatlikuks Parteiks (EDP)

08. veebruar

registreeritakse Vabariiklik Partei (VP)

28. aprill

Arengupartei (AP) nimetatakse ümber Erakonnaks Uus Eesti (UE), esimeheks saab Ülo Nugis (põhikirja muutmine)

11. mai

Rahvaerakonna Mõõdukad esimeheks saab Toomad Hendrik Ilves

17. mai

registreeritakse Arengupartei (AP) nimemuutus Erakonnaks Uus Eesti (UE)

27. mai

asutatakse Eesti Pensionäride Erakond (EPE), esimees Ants Tamme (kinnitatakse põhikiri)

03. august

asutatakse Erakond Eestimaa Ühtsus (EÜ), esimees Igor Pissarev

16. august

kinnitatakse EÜ põhikiri

05. oktoober

registreeritakse Erakond Eestimaa Ühtsus (EÜ)

17. november

Koonderakonna X kongress. Otsustatakse erakonna tegevus lõpetada

2002

08. jaanuar

registreeritakse Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica (RP)

08. veebruar

registreeritakse Vabariiklik Partei (VP)

02. märts

EÜRP esimeheks aab Jevgeni Tomberg

08. mai

Erakond Uus Eesti (UE) otsustab liituda Eestimaa Rahvaliiduga (ERL)

18. mai

Isamaaliidu põhikirja muutus

25. mai

kinnitatakse Erakonna Uus Eesti (UE) ja Eestimaa Rahvaliidu (ERL) ühinemisleping

02. august

regstreeritakse Eesti Pensionäride Erakond (EPE)

02. august

EPE esimeheks valitakse Evald Laprik ??? Kuupäev pole kindel

19. august

Registrist kustutatakse Eesti Koonderakond (KE)

10. detsember

Erakond Eestimaa Ühtsus (EÜ) võtab üldkogul vastu ostsuse oma tegevus lõpetada ja ühineda Vene Erakonnaga Eestis (VEE)

14. detsember

Rahvaerakonna Mõõdukad esimeheks saab Ivari Padar

14. detsember

Isamaaliidu esimeheks valitakse Tunne Väldo Kelam

21. detsember

VBEE, VÜP ja EÜ liituvad VEE'ga, uueks esimeheks saab Stanislav Tšerepanov

21. detsember

EÜ ühineb VEE'ga

2003

02. jaanuar

EIP esimeheks saab Vello Leito

27. jaanuar

Erakonna Uus Eesti (UE) ühinemine Rahvaliiduga saab lõplikult teaoks, Erakond Uus Eesti kustutatakse registrist.

2004

03. jaanuar

EIP esimeheks saab Anti Poolamets

07. veebruar

Rahvaerakond Mõõdukad (M) võtab uueks nimeks Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), esimees Ivari Padar

21. veebruar

Isamaaliidu põhikirja muutus

11. märts

registreeritakse Rahvaerakond Mõõdukad (M) nimemuutus Sotsiaaldemokraatlikuks Erakonnaks (SDE)

18. detsember

ESDTP nimetatakse ümber Eesti Vasakparteiks (EVP), esimeheks saab Sirje Kingsepp

2005

22. jaanuar

EIP esimeheks saab Vello Leito

31. jaanuar

registreeritakse Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei (ESDTP) nimemuutus Eesti Vasakparteiks (EVP)

16. veebruar

EPE põhikirja muutus

16. aprill

Isamaaliidu põhikirja muutus

16. aprill

Isamaaliidu esimeheks valitakse Tõnis Lukas

29. aprill

EPE sõlmib Keskerakonnaga ühinemislepingu (EPE kongress)

07. mai

asutatakse Rohelise Erakonna Algatugrupp (REAG), liider Marek Strandberg

16. juuni

registreeritakse MTÜ Rohelise Erakonna Algatugrupp

21. juuli

EDP sõlmib Isamaaliiduga koostööleppe kohalikeks valimisteks, EDP liikmed kandideerivad Isamaaliidu nimekirjas

11. august

registreeritakse Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica (RP) nimemuutus Erakonnaks Res Publica (RP)

20. august

Eesti Pensionäride Erakond (EPE) liitub Eesti Keskerakonnaga (K)

2006

03. jaanuar

kirjutatakse alla EDP, EIP, PK ühinemisleppele, ühinemine aga ebaõnnestus

03. jaanuar

EDP, EIP ja PK kirjutavad alla ühinemisleppele, ühinemine jääb aga ära omavaheliste tülide tõttu.

11. veebruar

EÜRP muudab nime Konstitutsioonierakonnaks (KP), esimeheks saab Andrei Zarenkov

18. veebruar

EKRP nimetatakse ümber Erakonnaks Eesti Kristlikud Demokraadid (EKD), esimees Aldo Vinkel

18. märts

EDP otsustab ühineda Isamaaliiduga

27. märts

registreeritakse Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (EÜRP) nimemuutus Konstitutsioonierakonnaks (KP)

28. märts

registreeritakse Eesti Kristliku Rahvapartei (EKRP) nimemuutus Erakonnaks Eesti Kristlikud Demokraadid (EKD)

04. aprill

Isamaaliit ja Res Publica teatavad ostusest ühineda (esialgu - Erakond Eesti Eest)

27. mai

PK otsustab ühineda Isamaaliiduga

04. juuni

Isamaaliit ja Res Publica sõlmivad ühinemislepingu, moodustatakse Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) (esialgne nimi pidi olema Erakond Eesti Eest (EEE), kaasasimehed Tõnis Lukas ja Taavi Veskimägi

04. juuni

, asutatakse Erakond Isamaa ja Res publica Liit

06. juuni

EÜ on registrist kustutatud likvideerija esitatud avaduse põhjal ???

09. oktoober

REAG teeb ettepaneku Põllumeeste Kogule ühinemiseks ja uue Rohelise Erakonna moodustamiseks, ühinemine ebaõnnestub

21. oktoober

Põllumeeste Kogu (PK) liitub IRL'iga, samas võetakse vastu ka uus logo

25. oktoober

Põllumeeste Kogu (PK) liitub Erakonnaga Isamaaliit (IL)

15. november

registeeritakse Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)

15. november

Registrist kustutatakse Erakond Isamaaliit (IL)

25. november

otsustatakse REAG reorganiseerida Erakonnaks Eestimaa Rohelised (EER)

30. november

EER'i eestkõnelejateks saavad Peeter Jalakas, Valdur Lahtvee, Maret Merisaar, Marek Strandberg

06. detsember

registeeritakse Erakond Eestimaa Rohelised (EER)

2007

05. jaanuar

EPE liitumine Keskerakonnaga saab teaoks, EPE kustutatakse registrist

16. jaanuar

EÜ kustutatakse registrist

20. märts

ERL'i esimehe kohusetäitjaks saab Ester Tuiksoo

29. aprill

ERL'i esimeheks valitakse Jaanus Marrandi (203 poolthäält, Ester Tuksoo 178 poolthäält; kandidaatideks seati ka Karel Rüütli ja Erika Salumäe, kes tagandasid oma kandidatuuri)

26. mai

IRL'i esimeheks valitakse Mart Laar (oli ainuke kandidaat)

03. juuni

Reformierakonna esimeheks valitakse taas Andrus Ansip,
uus juhatus: Laine Jänes, Meelis Atonen, Urmas Paet, Rein Lang, Keit Pentus, Jaanus Tamkivi, Rain Rosimannus, Leino Mägi, Tatjana Muravjova, Tõnis Kõiv, Jürgen Ligi, Erki Saarman, Lauri Luik ja Kristiina Ojuland

13. juuni

senine Eesti Vasakpartei esimees Sirje Kingsepp teatab oma lahkumisest erakonnast. EVP jääb sellega esimeheta

16. juuni

Erakonna Eestimaa Rohelised juhatusse valiti suurkogul Marek Strandberg, Mikk Sarv, Aleksei Lotman, Valdur Lahtvee, Mart Jüssi, Gilleke Kopamees, Paul Tammert, Tanel Tammet, Agu Kivimägi, Maire Forsel, Marina Jannsen, Maret Merisaar, Katrin Idla, Andres Siplane, Jaan Tepp, Jüri Ginter, Ain Kabal, Anti Poolamets ja Ott Köstner.

2008

28. juuni

Eesti Vasakpartei (EVP) ja Konstitustsioonierakond (KP) kinnitatavad ühinemise algul mõlema erakonna kongressil eraldi ja hiljem ühisel ühinemiskongressil. Uue erakonna nimeks saab Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP). Kumbki erakond moodustab ühinevas erakonnas eraldi fraktsiooni senine Vasakpartei fraktsiooni "Ühtsus" ja Konstitustsioonierakond fraktsiooni "Võrdsus".

2009

05. detsember

Eestimaa Rahvaliidu (ERL) kongressil valitakse erakonna esimeheks tagasi Karel Rüütli (460 häält). Teine kandid kandidaat oli Ingvar Tšižikov (183 häält). Eelnevalt oli esimehe kandidaadiks esitatud ka Aivar Sõerd, kes aga loobus kandideerimast. Erakonna aseesimeesteks valiti Kajar Lember, Anto Liivat, Ene Tomberg ja Ingvar Tšižikov.

12. detsember

Eesti Reformierakonna (RE) üldkogul valitakse esimeheks tagasi Andrus Ansip, kes oli ka ainus kandidaat.
design by raskar.net | hosting by Tantum
raskar.net