sa

Registreeritud erakonnad:

Registreerimata erakonnad:
(registreeritud tavalise MTÜ'na)

Libertas Eesti Erakond (LE)

01.02.2001 - 02.03.2009 Demokraadid - Eesti Demokraatlik Partei (EDP)

29.11.1994 - 01.02.2001 Eesti Sinine Erakond (ESE)

logo:

logo

tegevus aastad:

1994 - 2010


euroopa partei

Euroopa partei:

Libertas


koduleht:

www.libertas.ee
www.demokraadid.ee
gaia.gi.ee/ese/

ajaleht:

Rahvuslik Koguja

esimehed:

00.00.1996 - ... Jaan Laas
29.11.1994 - 00.00.1996 Neeme Kuningas

ideoloogia:

rahvuslik konservatiivne


ajaleht:

?


ajalugu:

Asutatud 29.11.1994 Tallinnas. 29.11.1994-01.02.2001 kandis nime Eesti Sinine Erakond (ESE). 14.10.2000 ühineb Sinise Erakonnaga Arenguparteiga (AP), kuid ühinemine siiski ei õnnestunud. Järgnevalt lähevad kaks erakonda oma vahel tülli Eesti Demokraatliku Partei nime pärast, mida mõlemad omale soovivad. 21.07.2005 sõlmib Isamaaliiduga koostööleppe kohalikeks valimisteks. EDP liikmed kandideerivad Isamaaliidu nimekirjas. Aasta 2006 algul (03.01.2006 kirjutati alla ühinemisleppele) plaaniti rahvuslike erakondade ühendamist, nendeks olid Demokraadid - Eesti Demokraatlik Parti (EDP), Eesti Iseseisvuspartei (EIP) ja Põllumeeste Kogu (PK). Ühinemine aga ebaõnnestus, seda eelkõige Põllumeeste Kogu loobumise tõttu. 18. Märts 2006 otsustab EDP oma kongressil ühineda Isamaaliiduga. Ühinemine Isamaa ja Res Publica Liiduga (IRL) aga ei õnnestu. 11.02.2008 teeb Harju maakohtu registriosakond erakonnale sundlõpetamise hoiatuse, kuna erakonna esitatud nimekirjas oli vajaliku tuhande asemel vaid 920 liiget. Aega oma liikmete arvu seadusega vastavusse viimiseks antakse kuni 15.04.2008. 2008 aasta alguses plaanitakse taas rahvuslike erakondade ühinemist, kaasategevad taas Eesti Iseseisvuspartei (EIP) ja Põllumeeste Kogu (PK). Ka seegi ühinemine jookseb 06.05.2008 ummikusse. Iseseisvuspartei soovis uue partei nimeks Eesti Iseseisvusliit, EDP soovis sellele aga lisaks sõna "Demokraatlik", ehk siis nimeks Eesti Demokraatlik Iseseisvusliit, mis aga ei olnud vastuvõetav Iseseisvusparteile. 14.02.2009 EDP XIV kongressil võetakse vastu erakonna uus põhikiri, millega uueks nimeks saab Libertas Eesti Erakond (LE). Äriregistris viiakse muudatus sisse 02.03.2009 ja sellega saab ametlikult nimeks Libertas Eesti Erakond (LE). 31.07.2009 sõlmitakse koostööleping erakonnaga Põllumeeste Kogu (PK). 12.07.2010 võetakse vastu otsus erakonna tegevus lõpetada, 06.09.2010 tehakse vastav kandeavaldus ka Äriregistrile, mis kinnitatakse 13.09.2010. Erakond on hetkel staatuses "likvideerimisel".


osalemine valimistel:

aasta nimi nimekirja
suurus
hääli kohti

%

nimekirja liider
1992 --- --- --- --- --- ---
1995 Eesti Sinine Erakond 29 1913

0

0,35 Heino Kiik
1999 Eesti Sinine Erakond 62 7745

0

1,60 Jaan Laas
2003 ei osale --- --- --- --- ---
2007 ei osale --- --- --- --- ---
2011 ei osale (likvideerimisel) --- --- --- --- ---

vaata lisaks:

Eesti Demokraatlik Partei (EDP)

 

 

design by raskar.net | hosting by Tantum
raskar.net