sa

Registreeritud erakonnad:

Registreerimata erakonnad:
(registreeritud tavalise MTÜ'na)

Erakond Isamaaliit (IL)

 

logo:

logo

tegevus aastad:

1995 - 2006


euroopa partei

Euroopa partei:

Euroopa Rahvapartei


koduleht:

www.isamaaliit.ee

esimehed:

16.04.2005 - 04.06.2006 Tõnis Lukas
14.12.2002 - 16.04.2005 Tunne Väldo Kelam
24.10.1998 - 14.12.2002 Mart Laar
02.12.1995 - 24.10.1998 Toivo Jürgenson

ideoloogia:

?


ajaleht:

?


ajalugu:

Asutati 02.12.1995 Rahvusliku Koonderakonna Isamaa (RKEI) ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) ühinemisel. Registreeriti ametlikult 22.03.1996. 1998 aastal plaaniti järgmistele valimistele minna ühiselt koos Rahvaerakonna ja Mõõdukatega, lõpuks küll Isamaaliit loobus sellest ja läks üksi, kaks teist aga ühinesid peale valimisi üheks erakonnaks. 18.03.2006 otsustab Isamaaliiduga ühineda erakond Demokraadid - Eesti Demokraatlik Partei (EDP), ühinemine jääb aga ära, EDP loomumise tõttu. 04.04.2006 otsustab ühineda Erakonnaga Res Publica (RP) ja koos moodustada uus erakond (esialgne nimi Erakond Eesti Eest (EE). Ühinemine peaks lõpule jõudma juuniks 2007. Eelnevalt peavad mõlema erakonna üldkogud juunis ühinemise heaks kiitma. 08. aprill toetas Isamaaliidu volikogu ühinemist Res Publicaga, ei toetatud aga uut nime - Erakond Eesti Eest. 04.05.2006 pakub Isamaaliidu volikogu uue erakonna nimeks Isamaa ja Res Publica Liit. (Teised tõsiselt ühinemis läbirääkimistel arutluse all olnud nimed: Eesti Konservatiivne Erakond, Rahvuslik Konservatiivne Erakond, Konservatiivne Paremliit, erakondade liikmete arvamuste põhjal valiti Erakond Isamaa ja Res Publica Liit). 27. (28.?) Mai otsustab Isamaaliiduga ühineda Põllumeeste Kogu (PK). 04.06.2006 kinnitatakse ühinemine Res Publicaga ja moodustatakse uus partei - Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRPL). 15.11.2006 kustutatud erakondade registrist.


osalemine valimistel:

aasta nimi nimekirja
suurus
hääli kohti

%

nimekirja liider
1992 --- --- --- --- --- ---
1995 --- --- --- --- --- ---
1999 Erakond Isamaaliit 178 77917

17

16,09 Mart Laar
2003 Erakond Isamaaliit 125 36169

7

7,31 Tunne-Väldo Kelam
2007 --- --- --- --- --- ---
2011 --- --- --- --- --- ---

vaata lisaks:

...

 

 

design by raskar.net | hosting by Tantum
raskar.net