sa

Registreeritud erakonnad:

Registreerimata erakonnad:
(registreeritud tavalise MTÜ'na)

Eesti Iseseisvuspartei (EIP)

20.09.1993 - 30.11.1999 Tuleviku Eesti Erakond (TEE)

logo:

logo

tegevus aastad:

1993 - ...


euroopa partei

Euroopa partei:

puudub


koduleht:

www.iseseisvuspartei.ee

esimehed:

18.04.2015 - ... Sven Sildnik "Kivisildnik"
22.01.2005 - 18.04.2015 Vello Leito
03.01.2004 - 22.01.2005 Anti Poolamets
02.01.2003 - 03.01.2004 Vello Leito
21.12.1998 - 02.01.2003 Olavi Tutt
29.08.1993 - 21.12.1998 Jaanus Raidal

ideoloogia:

rahvuslik konservatiivne, euroskeptitsism


ajaleht:

?


ajalugu:

Asutatud 29.08.1993 Otepääl (registreeriti 11.10.1995), Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Parteis (ERSP) lahkulöönutest. 20.09.1993-30.11.1999 kandis nime Tuleviku Eesti Erakond (TEE). 1998 detsembris tekkib erakonnas sisemine kriis, ehk erakonna lõhenemine, üheltpoolt siis Jaanus Raidal ja Raul Sillaste, teiselt poolt Uno Silberg ja Kalle Põld. Sisevastuolude tõttu jäi erakonnal ka 1999 aasta Riigikogu valimistel osalemata. Raidali tiib soovis oma nimekirja esitada. 30.11.1999 registreeriti nime muutus Eesti Iseseisvusparteiks. Aasta 2006 algul (03.01.2006 kirjutati alla ühinemisleppele) plaaniti rahvuslike erakondade ühendamist, nendeks olid Demokraadid - Eesti Demokraatlik Parti (EDP), Eesti Iseseisvuspartei (EIP) ja Põllumeeste Kogu (PK). Ühinemine aga ebaõnnestus, seda eelkõige Põllumeeste Kogu loobumise tõttu. 2008 aasta alguses plaanitakse taas rahvuslike erakondade ühinemist, kaasategevad taas Demokraadid - Eesti Demokraatlik Parti (EDP) ja Põllumeeste Kogu (PK). Ka seegi ühinemine jookseb 06.05.2008 ummikusse. Iseseisvuspartei soovis uue partei nimeks Eesti Iseseisvusliit, EDP soovis sellele aga lisaks sõna Demokraatlik, ehk siis nimeks Eesti Demokraatlik Iseseisvusliit, mis aga ei olnud vastuvõetav Iseseisvusparteile. 30.04.2010 teeb erakond Äriregistrile ühinemiskande taotluse, millest aga Äriregister 05.05.2010 keeldub. 29.05.2010 toimub korraline üldkoosolek Pärnus, kus erakond kiidab heaks Vabariikliku Partei (VP) ühinemis taotluse. Kahe erakonna ühinemine peaks toimuma sügisel.


osalemine valimistel:

aasta nimi nimekirja
suurus
hääli kohti

%

nimekirja liider
1992 --- --- --- --- --- ---
1995 Tuleviku Eesti Erakond 102 13907

0

2,57 Jaanus Raidal
1999 ei osale --- --- --- --- ---
2003 Eesti Iseseisvuspartei 37 2705

0

0,55 Vello Leito
2007 Eesti Iseseisvuspartei 10 1273

0

0,23 Vello Leito
2011 Eesti Iseseisvuspartei 16 2571

0

0,45 Vello Leito
2015 Eesti Iseseisvuspartei ? ?

?

? Vello Leito

vaata lisaks:

Vabariiklik Partei (VP)

design by raskar.net | hosting by Tantum
raskar.net