sa

Registreeritud erakonnad:

Registreerimata erakonnad:
(registreeritud tavalise MTÜ'na)

Vaba Isamaaline Kodanik (VIK)

 

logo:

logo

tegevus aastad:

2011 - ...


euroopa partei

Euroopa partei:

puudub


koduleht:

www.vabaisamaalinekodanik.ee

esimehed:

11.08.2011 - ... Andres Ammas

ideoloogia:

rahvuslik konservatiivne


ajaleht:

?


ajalugu:

Peamiselt Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) eraldunute poolt loodud ühendus. 11.08.2011 registreeritakse MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik. Märtsis 2012 korraldab MTÜ oma liikmete seas küsitluse selgitamaks välja kas MTÜ peaks muutuma erakonnaks. Küsitluses osales 2/3 tollastest liikmetest ehk 110 inimest, nendes 90% vastanuist leidis, et Eesti vajab uut erakonda ja et see erakond peab esindama konservatiivset ja isamaalist maailmavaadet. Märkimisväärset poolehoidu leidsid ka kristlik-demokraatlik ja roheline ideoloogia. Enamik vastanuist arvas, et VIK peaks olema uue erakonna algataja ja toetaja. Seisukohta, et VIK tervikuna peaks muutuma uueks erakonnaks, toetas ligi veerand vastanuist. MTÜ plaanib kindlasti osavõtta 2013 aasta kohalikest valimistest.


osalemine valimistel:

aasta nimi nimekirja
suurus
hääli kohti

%

nimekirja liider
1992 --- --- --- --- --- ---
1995 --- --- --- --- --- ---
1999 --- --- --- --- --- ---
2003 --- --- --- --- --- ---
2007 --- --- --- --- --- ---
2011 --- --- --- --- --- ---
2015 --- --- --- --- --- ---

vaata lisaks:

...

design by raskar.net | hosting by Tantum
raskar.net